• Przechowalnia 0
 • Przetwarzanie danych

  Szanowny Użytkowniku!
  Aby dalej móc korzystać z naszego sklepu internetowego, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dbamy o Twoją prywatność. Robimy wszystkoa aby Twoje dane były u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.
  25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

  Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Neo Handel Sp. Z o.o., z którym możesz skontaktować
  się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres sklep@intertraktor.pl lub pod
  numerem telefonu: 888222775. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej - ul. Wąska 3, 06-300
  Przasnysz.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym (założenie konta w sklepie internetowym, realizacja wysyłek kurierskich, prowadzenie księgowości) na podstawie Art. 6, ust. 1.
  Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  - zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na
  stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych
  niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
  Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które
  dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania
  wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy
  wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
  Internetowego;
  - Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem
  ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na
  Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w
  celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi
  Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od
  Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:
  - przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
  - podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
  - podmioty kredytujące / leasingodawcy
  - dostawcy systemu ankiet opiniujących
  - dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
  organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w
  tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług
  - dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie
  księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
  windykacyjna) ,

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu realizacji zamówienia oraz czasu ustania obowiązku prawnego np. do czasu
  rezygnacji osoby, której dane dotyczą z usługi konta w sklepie internetowym. 
  Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu
  bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą
  zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług
  Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie
  Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego,
  przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może
  odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych
  warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana
  osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób
  rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym


  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Czas wyświetlania strony: 0.171s